Antigen Card


The is the antigen card for every antigen and all its information available in our database.

gene ID120405759
StrainM_vanbaalenii_PYR-1
Protein IDYP_955588.1
Description glycosyl transferase family protein [Mycobacterium vanbaalenii PYR-1]
Sequence MTAPTDQLERSGRTVPVISPGPVAPVADFGPVDRLQGWAMTAVITALAAV
TRFLNLGSPTDAGTPIFDEKHYAPQAWQMVHNGGVEDNPGYGLVVHPPVG
KQLIAIGEAIFGYNGLGWRFSGAVCGVVLVLLVVRIARRISRSTLVGGIA
GLLLIADGVSFVTARTALLDGFLTVFVVAAFGALIVDRDQIRERMHIAFV
EGRIAETPWGPRLGVRWWRFGAGVLLGLACATKWSGLYFVMFFGVMTVAF
DIAARRQYRVPRPWLGTFRRDVGPSLYALVLIPFGVYLASYAPWFASETA
VDRYQVGRSIGPDSVLPIPDALRSLWHYTYAAYRFHSGLTNADGNHHPWE
SKPWTWPMSLRPVLYAIDTENVSGCGAQSCVKAVMLVGTPAMWFLAVPVL
AWAVWRAFVKRDWRYAVLLVGYSAGFLPWFADIDRQMYFFYAATMAPFLV
MIIAMILGDILYKPGQNTADVRSSLSTERRTLGLLVVCFYVAMVITNFAW
LYPILTGLPISQHTWNMQIWLPSWR
B cell epitope (IEDB)0
T cell epitope (IEDB)0
MHC binder (IEDB)0
Vaccine TargetNo