Antigen Card


The is the antigen card for every antigen and all its information available in our database.

gene ID57116821
StrainMtb_H37Rv
Protein IDYP_177783.1
Description PE_PGRS21 gene product [Mycobacterium tuberculosis H37Rv]
Sequence MSFVVVAPEVLAAAASDLAGIGSTLAQANAAALAPTTAVLAAGADEVSAA
IASLFGAHGQAYQAVSAQMSAFHAQFMQALTGAGGAYAAAEAVNVSAAQS
VEQDLLAAINARFERIFGRPLIGDGANGGPGQDGGPGGLLYGNGGNGGTS
TTVGMAGGNGGAAGLIGNGGFGGGGGPGAAGGNGGAGGWLFGNGGAGGAG
GLGVAPGVPGGAGGAGGAGGVGGPAGLWGHGGAGGAGGAGVAGAGGFEGT
IGAGGAGGVGGAGGVGGAGGAGGWLYGDAGAGGDGGVGGAGGTGGLGNRG
GAGGAGGAGGVGGAGGAAGLWGGGGAGGVGGTGGGAGLGAQSVTFSSSLS
GLSGGDGGAGGAGGAGGAGGTGGWLYGGGGAAGSGGDGGTGGQGGAGGAG
VFSLFGSGGGPGGNGGVGGVGGVGGAGGRAGLFGVGGLGGAGGDAGDSGE
GGFGGPGLAGGLFGNPGNGGVGGIGGDAAAGGAGGAGGNGGAGGNGGWLF
GNGGAGGSGGDGGAAGRGGAGNLGSAGGINAPAGNPGSGSVGIGGAGGAG
GTAGLFGDGGAGGAGGAGAAGGFGGISAATPSAGSEGAMGGAGGVGGNAR
LLGTGGAGGVGGGGGAGGDGGRGGVATPGGQGGDAGDGGAGGAGGNGGGA
SGAGGWLLGTGGAGGAGGNGGNGGKAGFSPGPTNFGLNGAGGGGGVGGNG
ATGPWLFGDGGPTPGSTGAGAAGGHGGDAQLIGNGGHGGAGGTGVPNGSG
GAGGLSGLLFGEPGANG
B cell epitope (IEDB)0
T cell epitope (IEDB)0
MHC binder (IEDB)0
Vaccine TargetNo