Antigen Card


The is the antigen card for every antigen and all its information available in our database.

gene ID57116865
StrainMtb_H37Rv
Protein IDYP_177812.1
Description PE_PGRS27 gene product [Mycobacterium tuberculosis H37Rv]
Sequence MSLVIVAPETVAAAALDVARIGSSIGAANAAAAGSTTSVLAAGADEVSAA
IATLFGSHAREYQAISTQVAAFHDRFAQTLSAAVGSYVSAEATNAAPLAT
LEHNVLNALNAPTQALLGRPLIGDGAAGAPGTGQAGGAGGILWGNGGAGG
SGAPGQVGGAGGAAGLFGTGGAGGAGGAGAAGGAGGSGGWLLGNGGVGGA
GGQSLLGGATGGAGGNAGLFGVGGTGGPGGPGGPGGVGGTGGAGGLGGTL
YGAGGHGGAGGPGPIGGVGGHGGVGGAAGLLGVGGHGGAGGHGAEGVAGA
AGEDLSPHGTSGGVGGDAGDGGTGGRGGWLAGAGGAGGAGGVGGTGGAGG
AGFSRALIVAGDNGGDPGAGGAGGTGGAGSTIGAHGAAGASPTSGGNGGA
GGNGAHFSSGGKAGGNGGAGGAGGLVGNGGAGGAGGNGAPGAPPSGGDPN
GGGGGAGGAGGKGGDGGAQAGDGGAGGAGGKGGNGGNGATGATGLNGLGA
GADGTDGGKGGNGGAGGGGGAGGQGGKALAATHQDGSMGAGGAGGNGGAG
GMGGDGGNGAKGTFDNGGDGVGGNGGNGGSRGIGGAGGIGGAGSTAGADG
ARGATPTSGGNGGTGGNGANATVAGGAGGAGGKGGNGGLVGNGGAGGKGG
DGMAGVAGSSPTTAGESGTSGQNGGAGGAGGAGGRGGDFGGDGGTGGAGG
NGANGANATTPGAKGGDGGHGGPGAQGGNGGQGGPGGLAGNLFGQNGIQG
VGGSGGKGGAGGLAGDGGNGANGNFAFGDGNGGHGGNGGNPGAGGQGGSG
GAGSTPGAKGAHGFTPTSGGDGGDGGNGGNSQVVGGNGGDGGNGGNGGSA
GTGGNGGRGGDGAFGGMSANATNPGENGPNGNPGGNGGAGGAGGAGLNGG
NGGAGGNGGLGGFGGNGAAGANGVAVGAPGQPGGAGGHGGAGGNGGAGGN
GGQGVVSDGAGGAGGAGGDGGAPGDGANGGNGQGAGAFAGGGGGRGGDGG
NAGNAGAGGPGGTGSTAGKAGPAGSILHDGGNGGHGGHGAASGGNGGPGG
HGGNGGNGGTGANGGNGGIGGTGGAGSTGAKGVLGTNEGDGGDGGRGGNG
GRGGNGGQGLTGAGGNGGTGGTPGNGGNGGNGASGDLVTSPGDGGGGGRG
GDAGRGGDAGLGGSSGPGGTPGDWGTGGTGGTGGTGGQGANGGLTGGRGG
TGGNGGNGNTGGTGGAGGTGGTGHNGSQPGMGGNGGAGGFGGNGFAGVGG
RGGMGGSGGTGGTGDAGPFGTGTGGTGGHGGQGGGGGFSILLGLGGLGGL
GSPGSIATGTAGGAGGGGGFGGLGGGEFV
B cell epitope (IEDB)0
T cell epitope (IEDB)0
MHC binder (IEDB)0
Vaccine TargetNo