Antigen Card


The is the antigen card for every antigen and all its information available in our database.

gene ID57117114
StrainMtb_H37Rv
Protein IDYP_177978.1
Description PE_PGRS53 gene product [Mycobacterium tuberculosis H37Rv]
Sequence MSFVLVSPETVAAVATDLKRIGASLAHENASAAASTTAVVSAAADEVSTA
VAALFSQHAQGYQAAAAQVAAFHSRFVQALTAGAGAYAFAEAANASPLQS
AMGAVSASAQTLLSRPLIGNGANATTPGGNGGDGGWLFGSGGNGAPGAAG
QSGGNGGSAGLWGNGGAGGAGGSGGAAGGNGGNGGWLFGAGGTGGIGGTG
APGAMGGTGGNGGNGALLIGGGGLGGAGGMGGTGGGTGGTGGNGGNGALL
IGAGGVGGAGGIGGQGTGAGGAAGAGGTGGNGGAGGLFMNGGDGGAGGQG
GDGAAGDAAASAGGTGGKGGQGGDGGTGGAGGAGPVLFGHGGAGGMGGQG
GTGGMGGAGGDGTTVIAAGTGGEGGTGGAAGAGGAAGARGALTSGGLAGG
VGAGGTGGTGGTGGNGADAAAVVGFGANGDPGFAGGKGGNGGIGGAAVTG
GVAGDGGTGGKGGTGGAGGAGNDAGSTGNPGGKGGDGGIGGAGGAGGAAG
TGNGGHAGNTGDGGDGGTGGNGGNGTGGVNGADNTLNPDTPGGAGEPGGA
GGAGGAGGAAGGPGGTGGTGGNGGNGGNGGNGGNGGNGGNGGNAGNNSTN
APVGGEGGAGGDGGAGGAGGAANGGTAGSQGTGGVGGDGGAGGNGGGGKA
GTGNSGNFGVDGEAGFSGGAGGNGGVGGAAGANGGTGGSGGNGGDGGAGG
IGGAGGNGIPGTGTEPAGGTGAKGGDGGDGGAGGAGGNAGGAGGQGGNAG
QGGAGGAGGNAVIPGDGVGKAPHGDAGGSGGDGGKGGQGGSGGTGGSGAP
IGGGAGGTGGSGGHAGKGGAGGIGAQGTTITVPGNGGNAGDGGNGGNAGA
GGNGGSGDFGGNTTSGASGSGGNGGNAGTAGSGGAGGTGGTGLSGGNGGN
GGNGGNGGDGGNGAHGTVGAQFVPATSLPTPNGGAGGNGGTGSNGGAPGP
AGAPGPTTGGNAGSQGIGGDGGNGGDGGKGGDGADAVNVVFMPTEPQAAT
GTAGSAGDPTGGNGGPGTPGSPMVAPPPPTPITQVQQGGDGGAGGTGSTN
ANDGTATGGKGGEGGVGSILGGPGGNGGTGGNASATGTNGVANAGNGGKG
GDGGQFGAGGNGGAGGSVTDGSAGSTAGNGGNGGNATNGTIAGQPAGGNG
SAGGKGGDGGNIAAGATGTAGNGGNGGNGNDGAVNAGTGGSGGNGGNAGG
GGANGGDGGAGGAGGAGGRGGKGIDGGFGGDGGNGGSNNGTGAGGNGGNG
GTGGVGSVGAAGGDGGNGGTGGFAGFGGTAGNGGSGGTGGAGGDGGTGGD
GGNGVIAGGGGTGGNGGASGAGGAGGTGGFAGNGNAGGNGGTGGASEDGD
NGNAGSGATGGTGGNGGTGGDGGAAGLGGVA
B cell epitope (IEDB)0
T cell epitope (IEDB)1
MHC binder (IEDB)8
Vaccine TargetNo