Antigen Card


The is the antigen card for every antigen and all its information available in our database.

gene ID57117117
StrainMtb_H37Rv
Protein IDYP_177981.1
Description PE_PGRS56 gene product- partial [Mycobacterium tuberculosis H37Rv]
Sequence PQGADGNAGNGGDGGVGGNGGNGADNTTTAAAGTTGGAGGAGGAGGTGGT
GGAAGTGTGGQQGNGGNGGNGGTGGKGGTGGDGALAGSSGGAGGKGGNGG
DAGKAGTGSAPGTAGTGGDGGKGGNGGIGAAGTTGPVGTGASGGTGGSGG
AGGTGGDGGAANGGTAGAGGAGGNGGKGGDGGAGVTSSTAGNSGGAGGSG
GKGGDAGAGGAGATPGANGIAGNGGDGGDGAAGAVGISGATGAGDGGHGG
TGAAGGNGGTGGAGGSGIDGVGGGTGGTGGNGGNGAIGGAGGDAGGSGNS
GGNGGIGGKGGNAGAGGAAGSNGGTVGANGTGGDGGNGGAAGAATAGSNG
GAGTGSAGGNGGTGGRGGSGGAGGDGIGGVGGGKGGNGADGEVGGAGGAG
GSGPNTSPGGNGGQGGQGGSGGAGGAAGAGGAGGGANGTAGNGGQGGAGG
TGGAGAASSATNGGSGGAGGTGGDGGSGGAGGTGGAGGTGGAAGDGGQGG
QGGAGGGAGGQGGAGGAGGTGGNGGNITGGTAGTAGAAGNGGAAGKGGAG
GQGGTGGGTGGQGGAGGDGGAGGTGGDRTVGGGTVPAGSGGQGGNAGGGG
AGGQGGADGGSGGDGGDAGTGGNGGNGGNRNSGNGTGGAGGNGGGGANGG
AGGAGGSGGGTGGNGGAGGDAGDAGNGGNGNGTGNGGNGGNGGIAGMGGN
GGAGTGSGNGGNGGSGGNGGNAGMGGNSGTGSGDGGAGGNGGAAGTGGTG
GDGGLTGTGGTGGSGGTGGDGGNGGNGADNTANMTAQAGGDGGNGGDGGF
GGGAGAGGGGLTAGANGTGGQGGAGGDGGNGAIGGHGPLTDDPGGNGGTG
GNGGTGGTGGAGIGSLGGGTGGDGGNGGNGGTGGEGGEVGGAGGTGGAAG
NGGDGGTGGTGGGDGGAGGTGGTGGTGGLGDPRVGGSGGDGGTGGSGGAA
GNGGNGGNAGAGGNGNGGTGGAGGIGGTGGNGGDAEPGVPPGAGGAGGAG
TTGGKGGTGGNGSGTGSGGTGGDGGTGGGGGNGGTGWNGGKGDTGSGGGA
GDGGKAPAGGTGGAGGDGGAGGKGGSGGV
B cell epitope (IEDB)0
T cell epitope (IEDB)0
MHC binder (IEDB)0
Vaccine TargetNo