MAVP355 details

AVPidMAVP355
SequencepyrE-KKIRVRLSA-NH2
NomenclatureSBO07-pyrE
ModificationpyrE: Leader peptide, NH2: Amide
Against virusHuman papillomavirus (HPV)
Virus FamilyPapillomaviridae
SourceSynthetic
Cell line 293TT
Inhibition/IC50  21.8
Unit μM
TargetVirus entry
AssayPseudovirus-based neutralization assay
Reference20643894